Il Palio di una volta / 3

Il corteo lungo la via Gen.le Muscarà
IV
E lu distingu comu fussi aguannu
quannu Alissandru dissi: "Tu Ruggeru,
tu Conti d'Altavilla, tu Normannu
di cori ranni e d'ànimu sinceru
di Sicilia sarai Nunziu Divinu
pi libberarla di lu Saracinu.
 
V
Ma pi benedizioni e pi sigillu
chi t'accumpagni nta sta guerra santa
t'addotu in sempiternu stu Vessillu
ca di forza e putenzia assà ni vanta.
Cumbatti e vinci, in nomu di Maria."
E Ruggeru a suggellu: Eccusissìa !
 
VI
E pi trent'anni l'èpicu normannu
contra a lu saracinu siculiotu
di vittoria in vittoria cuntrastannu
e rispittannu la divinu votu
cu ddu vessillu a frunti e pi battagghiu
ripristinau lu papalinu scagghiu. (continua)
 
Giòmetrico 
(Giovanni Piazza: http://giometrico.it)
 
► Domani altra foto e altre 3 strofe.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Torna in alto

Ricerche Storiche

Censimenti

Storia Civile

Storia Ecclesiastica

Curiosità

Come Eravamo