ExclusiveCentraleSx
ExclusiveCentraleDx

Palazzo Trigona di Giòmetrico

Palazzo Trigona della Floresta


A proposito della polemica per il biglietto unico Piazza/Aidone, ma che fine ha fatto il museo di palazzo Trigona? Era il dicembre 2010, e pareva fatta, quando scrissi ‘sta cca, ca già ci cridiva picca! Ma chi ci manca, ancora? E sta pulitica, chi pulitichìa a fari? E allura ammuttamu, Tanì. Tu ammutta di ddocu, ca iu ammuttu di cca. E cu ‘rriva prima, ‘spetta.

Palazzo Trigona

Ch'è beddu, palazzu Trigona
ca pari un casciuni all'antica
ca sulu a taliàrlu ti sona
cu i tempi do’ sabbanadica,
stinnutu pussenti a lu jancu
di Santa cumpagna di bancu.

Cunzatu, a la fini, ca quasi
ripigghia chiù lustru e chiù gloria
de' tempi, ca quannu ci trasi
eterna addimura memoria,
eterna la nòbbili stanza
bisbigghia a lu tempu c'avanza.

E sbùmmica, stili baroccu,
e riala eleganza a la chiazza,
prospettu giniusu di nsoccu
firriannu di 'ntunnu s'abbrazza,
di quannu, ribùffitu, torna
e d'intra a lu cori t'agghiorna.

E intantu s'appronta lu 'ncantu
ca fa di museu la struttura
"è prontu, ci ammanca pi tantu"
la suprintendenza lu giura.
E allura lu viu, canni canni
si campu pi n'autri cent'anni.

Ch'è beddu, palazzu Trigona
ca pari un casciuni all'antica
ca sulu a taliàrlu ti sona
cu i tempi do’ sabbanadica,
stinnutu pussenti a lu jancu
di Santa cumpagna di bancu.

Giòmetrico, 2010
(Giovanni Piazza)
 
Gaetano Masuzzo/cronarmerina.it

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Torna in alto

Ricerche Storiche

Censimenti

Storia Civile

Storia Ecclesiastica

Curiosità

Come Eravamo