ExclusiveCentraleSx
ExclusiveCentraleDx

Ricordi in via Castellina

Tra le viuzze del centro storico della Castellina una volta si provava anche l'ebbrezza della libertà.

'N r'gòrd d' l'bertà

Ggh'è na stràta a Ciazza ch' s' ciama via Cast'ddina
jèdda è tutta p'nningh e all'éb'ca era faita d' balatèddi
pròpriu p' fr'nè i zzoculi di scècchi ch' 'na vota
cianav'nu e sc'niv'nu d' döch.

Ora, s'era veru ch' i balatèddi fr'nav'nu
'ncorch bona sc'dd'càda all'armài,
era mpùru veru ch' jèddi fasgèv'nu 'mping'r u tacch
di scarpini di beddi s'gnùri ch' a drumènia
do P'rtusg cianav'nu pa via Cast'ddina
p'annès a fè na passiada o Generau Cascìngh.

Putè crèd quant'era d'f'curtos cianè e scenn'r p' cössa stràta
tantu ch' i fömni,
ggh' l'oia ancora davanzi a l'òggi,
camm'nav'nu a doi o tre n'semula
t'nen's a braccett' p' nan sc'dd'chè
ma cu pricu ch' s' sc'dd'cava una
s' purtava darrera mpùr l'àutri.

Ma p' mì nan era accuscì.
Jè ancora carusetta e senza tacchi
stà stràta ma fasgeva tutta curren a scattacör e mai sòla.
Era sempr 'ncumpagnhia d' ngruppètt d' föm'neddi
me cumpagnètt d' l'Aziongh Cattol'ca
accuscì s' ciamava tànn a frequènza na parrocchia
ch' p' mì era cödda d' Santa Ven'ra.

'Ncòch vòta döi o tré carusètti masculiddi s' iungiv'nu
o nostr' gruppètt d' föm'neddi
ma jèddi u savev'nu d' pr'ncìpiu ch'era "partita persa"
currev'nu scì, ma sèmpr darrèra
senza mai putér'n iung'rn.

Pròpriu beddi ddi cörsi pì stratuzzi
ch' partenn' da via Cast'ddina
s' 'nf'lav'nu dìntra l'autra com' n' dedalu
ma appena n' parèva d'ess'n p'rdui
d' n'cop n' r'truvàv'mu o pönt d' partènza...
e u giö r'p'gghiàva.

N' trasìv'mu n' na vanèdda e scattiav'mu n' nàutra
sèmpr d' cörsa
com' s'av'm anné a p'gghiè u pàliu
inveci era p' r'tàggh'ern n'öretta d' l'bertà.

Dda cörsa d'fàtt n' fasgeva sent ciù ranni e ciù L'BERI
p'ccà ch' tànn non savèv'mu
öra dòp tant'anni u pozz dì
ddu s'nt'mènt d' l'bertà ch' pruvov'ma
era pa d'subb'diènza ch' fasgev'mu.

Eh già cöss fàtt d'annè f'rriè pi stratuzzi da Cast'ddina
era na còsa proibìta speci d' me ma'
ch' m'assa volùt sempr sötta a so gonna.
Ma propri p' cöss jè nan scutàva e a drumènia
dop u catechism' cu sol't gruppètt d' caruseddi
partiva pa sol'ta sped'ziöngh
"a cörsa pazza e allegracör pi vanèddi."

No méntr ch' currev'mu griav'mu a vösg d' tèsta
paroddi senza s'gn'f'cà ch' n fasgèv'nu rid
a ddu songh arg'ntìngh da nostra r'sàda
i cr'stiài s' facciav'nu o balcön
e ggh'era cu r'dìva e cu n' d'sgeva ciù d' na paròddazza.

E quant'era bèu scanzè u' prìcu d' p'gghiers 'n corp d' bastöngh
d' n' v'gghiètt s'tà d' giurnàda 'ntô scalöngh davànzi a so porta.
Jéu cu l'òggi a pampanèdda pariva sempr durmù
ma com n' s'ntiva r'vè griannu a ddà manèra
cum'nzava a santiè:
"Talè, talè, s' stana r'cugghieènn i scavaddài...
annév'n 'n casa... via d' zzà!"
 No mentr fasgèva rotar n l'aria u so bastöngh
ma senza mai 'ngagghiarn'.

Secönn mi cöss da drumènia era mpur pu v'gghiètt
'na speci d'appuntàment' cu niàutri caruseddi
crèd pròpiu ch' ieu n' sp'ttava
perciò a so reaziöngh era sö 'na pantumìma p' ders 'n vànt
ma sötta sötta era cuntènt.

Ora, ch' mpùru jé nan sign ciù carusetta,
cöst r'gord d' l'bertà
davànzi a l'oggi m' cunòrta.

Rosalba Termini, gennaio 2016

Commenti  

0 #1 Giusi Costa 2016-02-04 07:29
BELLISSIMA POESIA DESCRITTIVA, CONNOTATIVA, EVOCAZIONE DI UNA VITA TRASCORSA, MA NON PASSATA, POESIA DI FORTE IMPATTO EMOTIVO, SEMBRA DI VEDERE ROSALBA CARUSETTA E SENZA TACCHI, MONELLARE PER LE STRADE DI PIAZZA. E IN LEI RIVEDO ME. PROFONDO SUD FUMMO SIAMO E SAREMO. GRAZIE ROSALBA POETESSA IN VERNACOLO. GIUSI TUA
Citazione

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Torna in alto

Ricerche Storiche

Censimenti

Storia Civile

Storia Ecclesiastica

Curiosità

Come Eravamo