Semplici gesti, grandi emozioni / 1

U Generàu Cascìngh, anni 60

 

L'autrice a ogni ritorno a Piazza si commuove. Questa volta è il gesto spontaneo di benvenuto dell'amico verduraio/fruttivendolo che la ripaga dell'ennesima fatica dell'andirivieni,
 facendola sentire nuovamente a casa.
 Fa niente se ha dovuto rinviare l'assaggio del frutto prelibato.
 L'emozione è descritta nella non facile lingua gallo-italica
 e per questo si scusa degli eventuali errori.

 


CÒM S' L'AVISS ACCETTÀT
 (I parte)

 


A valigia 'n na man 'n l'autra a burseta
 
Camin'nu o Generàu Cascìngh,
 
'N na giurnàda d' fin Ottövr
 Ancora sötta l'oggi o sö
 Hannu l'aria sbattùa,
 D' cöddi c'han fait 'nviàgg ddöngh.
 
Eh già, so döi ciaccësi ch' ven'nu du Nord fingh zzà
 O pais, p'a festa dî morti
 Cöss viaggett' iddi u fanu ogn'ann
 Nan sö p' purteggh' i sciuri e so morti
 Ma p'rchì su assai affeziönadi a Ciàzza
 Ch'i fes nàsc.
 
Ièu, u marìt, camina avanti d'rìtt pa so stràta
 Av prèscia d' r'vè 'ncasa so
 Iedda, a mugghièr, ggh' va darrèra
 U pass 'npo' ciù lent,
 Ma qual è u mutìv? P'rchì sarà ciù stanca?
 Nònzi, u mutìv nan è cöss.
 
I so' oggi nan han pr'mùra, su d'siösi d' guardè
 I banchétti cu a v'rdùra o mercatinu
 Ddà v'r'dùredda tantu d'siàda o Nord
 S'ha vuless catè ora, tutta. Purtèrs'la 'ncasa
 Cum'nzèla a pulzièr e a coc'r prima d' svutè a valigia
 Quarch' vota, no so avant e 'ndrè Nord-Sud
 Ha cap'tàt pròpriu accuscì.
 
Quànn eccu, 'nde v'sg'nànzi du banchètt d' Mariu,
 Ungh dî so amìsgi v'rdùrari,
 Succèd quarch còsa ch' sa d' commovent.
 Mariu, u baröm ch'ava già scarut' a föm'na 'nluntananza
 Ggh porg a màngh, e dìntra chi ggh'è?
 'Na bedda f'cudìnnia arancion e gialla
 È a so manéra d' feggh' a bonturnada.
 (continua)
 
Rosalba Termini

N.B. Di questa poesia è disponibile la traduzione.

cronarmerina.it


 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Torna in alto

Ricerche Storiche

Censimenti

Storia Civile

Storia Ecclesiastica

Curiosità

Come Eravamo