ExclusiveCentraleSx
ExclusiveCentraleDx

1877 Carnevale del poeta Roccella

Peppe Nappa (maschera siciliana)

Ultimo giorno della festa, il poeta piazzese ci fa sapere come si vestivano per Carnevale i nostri antenati nel 1877

L’URT’M GIÖRN D’ CARR’VÈR

 
… E p’nzànu d’anneggh’ mascaràdi
v’stenn’s accuscì:
Brasi, Pul’c’nedda,
e s’ n’scì d’föra a cam’sgèdda,
ch’era nzunzàda
ddórda e caiàda
nû pataréu.
E non avenn nent p’ capèu,
s' fés mb'rr'ttìngh
 
cu döi pezzi d’ véggh’ mussulìngh.
E Mariu s’ v’stì Santiliporti¹
p’gghiànn nî mài
na cuffétta cui förmi e cui gammai;
S’ mës na caièlla²
cu i gömmi r’p’zzàdi
‘mpara d’ scarpi végghi
d’zzà e d’ ddà sfunnàdi.
E s’ mës ‘ncacciott senza fönn
ch’ davvèru parëa ‘mbava d’ cönn.³
‘Ntòni, ch’era ‘ngattà nfina nî zëgghi,
s’ fés caudarèr.
Vitu cu so mugghier
m’ntenn’s na rìsta* p’ cavégghi,
s’ v’stinu conzalèmmi.
E p’gghiann piatti rötti
p’gnatti, cannàti e nz’rötti,
m’nzalóri, muti e lemmi
p’sciaröi e taganétti,
n’incìnu a cöma quattr cavagnétti.
Dop, cû fum s' t'nz'nu i goti
striànn i mai nû cù d’ na p’gnatta,
e sautànn e tr’pànn, a quattr boti
s’ viànu nâ strata…
 
Remigio Roccella  - 1877 
(1819-1916)
 
¹ Cognome di un calzolaio, protagonista di un'altra poesia dell'autore;
² Giubba;
³ Uomo da nulla;
* Copricapo erbaceo intrecciato. 
Chi vuole può leggersi la mia traduzione.
 
cronarmerina.it

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Torna in alto

Ricerche Storiche

Censimenti

Storia Civile

Storia Ecclesiastica

Curiosità

Come Eravamo